?

WE101D-L


WE101D 和WE101D-L區別在于管腳不一樣,WE101D需配原裝西電管式樣的管座,WE101D-L只需配平板四腳管座就可以了。

電參數----額定值                          額定值     單位 
電極間電容
輸入電容                                  4.8        uuF
輸出電容                                  5.2        uuF
跨路電容                            ≤    3.3        uuF

典型工作參數

燈絲電壓                                    4.5      V

燈絲電流                                   1.0      A

陽極電壓                                  190      V
  
柵極電壓                                  - 18     V

陽極電流                                    6.4       mA

電參數——絕對最大額定值  最小值   最大值     單位

燈絲電壓                                     4       5       V

陽極電壓                             -          300        V

陽極耗散功率                         -          15        W 
  
陽極電流                             -           30       mA


微信猜拳平局怎么办