?

WE205D


WE205D 和WE205D-L區別在于管腳不一樣,WE205D需配原裝西電管式樣的管座,WE205D-L只需配平板四腳管座就可以了。

 

電參數----額定值                           額定值     單位 
電極間電容
輸入電容                                  4.8        uuF
輸出電容                                  5.2        uuF

跨路電容                            ≤    3.3        uuF

典型工作參數

燈絲電壓                                    4.5      V

燈絲電流                                    1.6       A

陽極電壓                                   300        V
  
柵極電壓                                   -30     V

陽極電流                                    8       mA

放大系數                                    6.7   

輸出功率                            ≥      800      m W

電參數——絕對最大額定值            最小值   最大值     單位

燈絲電壓                             4       5           V

陽極電壓                             -        400         V

陽極耗散功率                         -         15        W 
  
陽極電流                             -       50         mA


微信猜拳平局怎么办